iris Hakkında

iris, kitle kaynaklı bir Türkçe STS ansiklopedisidir. 

Temel amacımız, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (Science and Technology Studies, ya da STS) kavramlarını ve o kavramların arkasında yatan tartışmaları Türkçe’ye kazandırmaktır. Kitle kaynaklı olmamızdan kastımız, iris’in STS alanı ile ilgilenen ve/veya bu alanda akademik çalışma yapan herkesin gönüllü katkısına açık olmasıdır.

Bizler, Türkçe dilinde düşünüp üretmenin, hem Türkçe’yi bir düşün dili olarak zenginleştireceğine hem de yeni bir dilin kendinden getireceği dinamiklerle STS’e katkı sağlayacağına inanmaktayız. Aynı zamanda, çevirinin, dilin güncel bütünlüğünü bozmadan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani internete genel ağ demek yerine, herkes gibi internet diyoruz 🙂

Peki biz kimiz?  Biz, yani iris organizasyonel ekibi, STS alanında akademik çalışmalar yapan, bu konuda aktif, meraklı, ve donanımlı bir ekibiz. iris’in hızla büyümesi için çok çalışarak güncel bir şekilde içerik yazıp düzenlemekteyiz. Organizasyonel ekip olarak aylık toplantılar yapıyor, kararlarımızı oy birliği ile şeffaf bir şekilde almaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, ekibin düzenli şekilde çıktılar üretip yol aldığından emin olmak için aramızdan bir kişiyi, bir yıl boyunca genel koordinatörümüz olarak seçmekteyiz.

Kısa bir tarihçe

Serüvenimize, STS Türkiye Ağı’nın ‘Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Kavram ve Terimler Sözlüğü çalışma grubu’ olarak 2018’de başladık.  Daha sonra, online bir anketle ismimizi iris olarak belirledik. O günden beri bağımsız bir platform olarak yolculuğumuza devam ediyoruz.

Terimler sözlüğü oluşturma hedefi ile yola çıkmamıza rağmen, kısa süre sonra ansiklopedi olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Bunun nedeni, terimleri Türkçeleştirirken, belli bir sözcüğü başka bir sözcüğe tercih etmemizin nedeninin, çoğu zaman o terimi şekillendiren tartışmaların içinde gizli olduğunu keşfetmemiz oldu. Bu sebeple yola her ne kadar terimler sözlüğü oluşturmak amacıyla çıkmış olsak da, kavramları sadece Türkçeleştirmekle sınırlı kalmak istemedik. Türkçeleştirdiğimiz terimin, onu var eden bu tartışmalardan ayrı düşünülemez olduğunda hemfikir olduk ve iris’i kitle kaynaklı bir Türkçe STS ansiklopedisi olarak hayata geçirmeye 2019 yılının başında karar verdik.

STS ile Türkçe arasında köprü(ler) kurmak için çıktığımız bu yolda, bizlere hem terimlerin orijinal anlamları hem de Türkçe üzerine tekrar tekrar düşünme fırsatı veren bu köprülerin, her zaman için yıkılıp yeniden kurulmaya açık olduğunun farkındayız. Tam da bu sebeple, iris organizasyonel ekibi olarak, STS ile ilgilenen herkes ile birlikte dinamik bir tartışma ortamı ve sorumlu bir eleştiri pratiği geliştirerek refleksif bir şekilde Türkçe STS’e katkı sağlamak en büyük hedefimiz.

Eğer iris’e katkı sunmak için sizleri biraz olsun heyecanlandırabildiysek, detayları öğrenmek için sizleri Bize Katılın! sayfamıza bekleriz.

iris organizasyonel ekibi