iris Ekibi

iris çekirdek ekibi

Selen Eren

Selen Eren, Groningen Ünivesitesi’nde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında doktorasını yapmaktadır. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal yaparak lisans eğitimini 2016 yılında dereceyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin bir yılını, Erasmus değişim programı kapsamında, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Paris’te geçirmiştir. Yüksek lisans derecesini 2018 yılında, Twente Üniversitesi’nde Bilim, Teknoloji ve Toplum Felsefesi alanında almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 kapsamında fonladığı, SHERPA Projesi’nde araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bu projede, siyaset yapımında kullanılan akıllı bilgi sistemlerinin (büyük veri analizi ve yapay zeka) etik ve insan hakları konularını nasıl etkilediği  üzerine odaklanmıştır. 2019 yılında başladığı doktora projesinde ise, dijital teknolojilerin ve büyük veri tekniklerinin giderek daha çok kullanıldığı bilimsel araştırmalarda, bilginin nasıl üretildiği ve nasıl daha güvenilir olabileceği üzerine çalışmaktadır. Kimilerince “gerçek-ötesi” (post-truth) diye adlandırılan bu dönemde, çalışmalarını bilimsel bilgi güvenilirliği, büyük bilim (big science) epistemolojisi, farklı bilgi ve malumat üretimlerinde kullanılan dijital teknolojiler ile büyük veri tekniklerinin politik/normatif rolü alanlarında sürdürmeyi hedeflemektedir. Halizhazırda Hollanda’nın ulusal STS Graduate Research School’unun (WTMC) Eğitim Komitesinde, Hollanda’da STS alanında doktora yapan ve bu kurumdan eğitim alan araştırmacıları temsil etmektedir.

İlgi alanları:  Bilgi altyapıları, bilimsel bilgi güvenilirliği, sayıların ve şeylerin siyasi/normatif rolü, algoritmalar üzerine sosyal çalışmalar, bilim felsefesi, bilim çalışmaları. 


Cansu Güner

Cansu Güner, Münih Teknik Üniversitesi’nde yer alan Munich Center for Technology in Society (MCTS) merkezinde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında doktorasını yapmaktadır. Doktora araştırması Exzellenzinitiative tarafından fonlanmaktadır. Lisansını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bir dönem, London Metropolitan Üniversitesi’nde yine aynı branşta Erasmus değişim programına katılmıştır. Daha sonra, Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Çalışma alanları Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Yeni Girişimcilik Pratikleri, Feminist TeknoBilim ve Yeni Çalışma / Yaşama Pratiklerinin kesişiminde yer almaktadır. Doktora tezinde, start-up ve dijital kültürleri temel alarak girişimciliğin tekrar konfigure edilmesi ve teknoloji süreçlerine katılımdaki çeşitlilik üzerine çalışmaktadır. Bu kapsamda saha çalışmasını, ortak yaşama alanlarında teknolojinin kullanımını araştırmak için Silikon Vadisi ve Münih’te tamamlamıştır. Cansu, 2019-20 tarihleri arasında UC Berkeley’nin bünyesinde bulunan Center for Science, Technology, Medicine and Society bölümüne misafir araştırmacı olarak davet edilmiştir. Aynı zamanda, San Francisco State University STS Hub’ın da bir üyesidir.

İlgi alanları: Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Feminist Teknobilim, Yeni Girişimci Pratikleri, Yeni Çalışma ve Yaşama Pratikleri


Kaya Akyüz

Kaya Akyüz, Viyana Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları bölümünde Bilim Çalışmaları (Wissenschaftsforschung/Science Studies) alanında doktorasını yapmaktadır ve aynı bölümde ders vermektedir. Ayrıca, Avrupa Araştırma Altyapıları Konsorsiyumlarından biri olan BBMRI-ERIC‘te biyobankaların etik, hukuki ve sosyal etkileri üzerine çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamış, Almanya’da Max Planck Moleküler Biyotıp Enstitüsü’nde (MPI-Münster), Avusturya’da Moleküler Patoloji Enstitüsü’nde (IMP-Viyana), Max F. Perutz Laboratories’de (MFPL-Viyana) çalışmıştır. Doktora araştırmasında, özel olarak siyaset biliminde, genel olarak sosyal bilimlerde, genetik veri ve yöntemlerinin kullanılmasını, ‘genopolitics’ olarak da adlandırılan bir bilim alanının oluşumunu ele alarak incelemektedir. Özellikle 2005’ten günümüze bu alanda yaşanan gelişmeleri STS bakış açısıyla takip eden Kaya, genel olarak bilim alanlarının ortaya çıkışı ve gelişimi konusunda STS literatürüne katkıda bulunmaktadır.

İlgi alanları: Bilimin dinamikleri, bilim iletişimi, büyük veri ve altyapılar, postgenomik


Mustafa Adil Aygün

Mustafa Adil Aygün, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı. 2016 yılında Uluslararası İlişkiler alanında Lisans eğitimini tamamlayıp İstanbul Teknik Üniversitesi’nde açılan Bilim Teknoloji ve Toplum Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. İTÜ’de geçirdiği süre boyunca ATHENS değişim programı kapsamında MinesParisTech’te, Erasmus değişim programı kapsamında ise Aarhus Üniversitesi’nde eğitim gördü. Ayrıca mesleki deneyim kazanmak için İstanbul Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Başkanlığı’nda öğrenci asistanı olarak çalıştı. 2019 yılında İTÜ’deki yüksek lisans eğitimini bırakarak Viyana Üniversitesi’ndeki Science Technology and Society yüksek lisans programına başladı. Halen Fizik Mühendisliği lisans programı öğrencisi olmakla birlikte yüksek lisans çalışmalarına Viyana Üniversitesi’nde devam etmektedir.

İlgi alanları: İnovasyon Politikaları, Diplomasi, Yükseköğretim Politikaları


Selen Gülgün

Selen Gülgün, Münih Teknik Üniversitesi’nde yer alan Munich Center for Technology in Society (MCTS) merkezinde Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) alanında yüksek lisansını yapmaktadır. Lisansını Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamış; lisans eğitimi boyunca insan ve insan dışı aktörlerin ilişkileri ile ilgilenmiştir. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında profesyonel olarak çeviriyle ilgilenmiş, akademik ve edebi çeviriler yapmıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra genç işsizliği ve bilgisayar eğitimi odaklı çalışan bir sosyal girişim olan Kodluyoruz’da proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Yüksek lisans için gıda ve tarım politikalarını ve “gerçek ötesi” olarak adlandırılan bu dönemde toplum ve doğadaki bütün aktörleri hesaba katarak nasıl daha şeffaf, erişilebilir ve sorumlu politikalar geliştirilebileceğini araştırmayı hedeflemektedir. 

İlgi alanları: Tarım ve gıda politikaları, bilim iletişimi, bilimsel veri, gerçek-ötesi


Yazar ve Editörlerimiz


Katkı sağlayanlar

  • Mert Aydoğan
  • Emre Çağlar
  • Su Sonkan, çekirdek ekip eski üyesi
  • STS Turkey
  • Pınar Şimşek
  • Mustafa Yavuz, çekirdek ekip eski üyesi
  • Nurdan Yüksel, çekirdek ekip eski üyesi